Gezonde lucht

CO2 meter voor School

In niet goed geventileerde klaslokalen bestaat het gevaar van virus verspreiding. Daarnaast staan prestaties van mensen onder druk, wanneer er geen gezonde lucht geademd kan worden. 

Hoe is het gesteld met de ventilatie in uw school?

Onze geavanceerde, draadloze CO2 meter voor het klaslokaal geeft aan wanneer er geventileerd moet worden en wanneer het raam weer een stukje dicht kan.

Via een webbrowser of met de meegeleverde app voor iOS of Android, is zowel door de leerkracht, de directie of zelfs de overkoepelende stichting realtime alle data van de CO2 meters in te zien. 


Alle gemeten waardes worden op onze beveiligde server bewaard, zodat de data inzichtelijk blijft!

Nederlands Product! 

Real time CO2 meter gegevens bekijken Voor ieder klaslokaal, school of zelfs meerdere scholen tegelijk!

Onze “CO2 meter school” meet:

—Temperatuur — Luchtvochtigheid — Aanwezigheid

Schone lucht is belangrijk, juist nu!

Koolstofdioxideniveau (C02) wordt de laatste jaren steeds meer als een parameter beschouwd die in belangrijke mate bepalend is voor de kwaliteit van het binnenklimaat. Het C02-niveau is een goed criterium voor de mate van ventilatie in een vertrek. Vooral in gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals bijvoorbeeld klaslokalen, is het belangrijk dat er gezonde lucht aanwezig is en er goed wordt geventileerd. In deze gebouwen is de luchtkwaliteit vaak beneden de maat.

Dit kan zorgen voor slechtere prestaties en minder concentratie en het is niet goed voor de gezondheid. Juist in deze tijd waarin virussen een hoofdrol spelen, wordt er een duidelijk verband gelegd tussen de luchtkwaliteit en virusverspreiding. U krijgt meer controle door het gebruik van onze CO2 meter voor het klaslokaal.

 

Download de folder:

CO2 meter school plus app

Op tijd ingrijpen wanneer CO2 gehaltes te hoog worden

De docent en/of schooldirectie, ziet met de CO2 meter School realtime data en kan zonodig direct actie ondernemen. 

Wanneer het gaat om een scholengemeenschap, met meerdere vestigingen, kan de directie de data voor meerdere scholen, per lokaal realtime inzien.

De handige meegeleverde app, zorgt ervoor dat de gebruiker keuzes kan maken wat betreft de verdeling van mensen over de al dan niet gezonde lucht in scholen en klaslokalen.
Bepaal het maximaal aantal mensen per klaslokaal. Wanneer het aantal personen in een lokaal toeneemt, stijgt ook de C02 waarde. Als de C02-waarde niet op het juiste niveau valt te krijgen, zegt dit iets over het maximaal aantal personen in een ruimte.

Met de ComfortSensor (in combinatie met onze optionele sensor voor het tellen van mensen) van IMBuildings® schat men in wat het maximaal aantal mensen in een ruimte moet zijn. Vanzelfsprekend wel met de garantie van een goed geventileerde ruimte. 

NB. Leerlingen kunnen niet bij de gegevens, tenzij gewenst.


Aerosolen in relatie tot COVID~19

De C02-monitor van IMBuildings® meet de C02-waarden in het klaslokaal. Deze C02-waarden worden gebruikt als maatstaf voor veel aerosolen in de lucht. De C02 concentratie is een maatstaf voor de juiste manier van ventileren.


Waarom een comfort sensor?

CO2 meter School
Weten wanneer er risico's ontstaan m.b.t. Corona en Kooldioxide

Weten wanneer er risico's ontstaan m.b.t. Corona en Kooldioxide

Direct kunnen Anticiperen, Bijvoorbeeld door het openen van Ramen

Direct kunnen Anticiperen, Bijvoorbeeld door het openen van Ramen

Draadloze technologie IoT. Direct inzichtelijk: ook op (grote) Afstand

Draadloze technologie IoT. Direct inzichtelijk: ook op (grote) Afstand

Direct Bestellen

Wilt u direct aan de slag met één of meerdere comfort sensoren?

Bestel direct online of contacteer ons!

De multifunctionele Comfortsensor Voorkom slecht geventileerde ruimtes, benauwde klaslokalen en conferentie-ruimtes.

CO2 meter School

CO2 gehalte

Het kooldioxide gehalte, geeft aan wanneer het noodzakelijk wordt om een ruimte te luchten

CO2 meter School

Luchtvochtigheid

Voorkom: hoofdpijn, vermoeidheid, oogirritaties, keel- en neusirritaties, huidirritaties en slaperigheid.

CO2 meter School

Temperatuur

Een behaaglijke temperatuur draagt bij aan een optimaal prestatievermogen. 

Contactgegevens

KN Systemen
Kruin 1
1275AX  Huizen (N-H)
info@knsystemen.nl

Bel ons

Co2meterschool.nl / KN Systemen

+31 35 888 8672